Tietosuojaseloste

Koirakerho Viitakoirat ry tietosuojaseloste
(Päivitetty 14.3.2024)

Koirakerho Viitakoirat ry on sitoutunut suojaamaan kaikkien sidosryhmiensä edustajien yksityisyyttä. Tällä tietosuojaselosteella informoimme sidosryhmiemme edustajia heidän henkilötietojensa käsittelystä.

Rekisterin pitäjä ja yhteystiedot:
Koirakerho Viitakoirat ry (Y-tunnus 3044042-9)
Kuorikoskentie 819, 44630 Viitasaari
Laura Koivisto, 044 9791605, viitakoirat@gmai.com

Mitä tietoja keräämme:
• Yhteystiedot
• Jäsentiedot
• Muut mahdollisesti oleelliset henkilön itsensä antamat tiedot

Henkilötietojen käyttötarkoitus:
• Jäsenyyden ylläpito ja jäsenviestintä
• Yhteistyö eri sidosryhmien kanssa mm. tilitoimisto
• Voimassa olevien lakien, asetusten sekä ohjeistusten mukaisesti toimiminen

Rekisteröidyn oikeudet:
• Rekisteröidyllä on oikeus tietää mitä tietoja hänestä on kerätty
• Rekisteröity voi pyytää tietojensa oikaisua
• Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa poistamista lakien ja asetusten puitteissa

Tietojen säilytys, suojaus ja käsittely:
Henkilötiedot säilytetään tietoturvallisesti ja niitä käsittelevät ainoastaan henkilöt, jotka tarvitsevat tietoja vastuutehtäviensä hoidossa.

Vastuuhenkilömme on ohjeistettu toimimaan vastuullisesti EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaisesti.

Säilytämme henkilötietoja tarpeellisen ajan, jotta voimme toimia tässä selosteessa mainittujen oleellisten käytäntöjen ja tarpeiden mukaisesti.

Henkilötietojen pyytäminen:
Henkilö voi pyytää itsestään tallennetut tiedot nähtäväkseen tai tietojensa poistamista. Henkilön on esitettävä asia yhdistyksen sihteerille, viimeistään viikkoa ennen hallituksen kokousta. Sihteeri lisää asian kokouksen esityslistalle.

Tietojen luovutus kolmansille osapuolille:
Joissain tapauksissa saatamme käyttää ulkopuolisen palveluntarjoajan palveluita ja tämä saattaa edellyttää myös henkilötietojen luovuttamista, jotta Viitakoirien hankkima palvelu on mahdollista suorittaa. Viitakoirat vastaa näissä tapauksissa palveluntarjoajien toiminnasta kuten omastaan.

Tietojen poistaminen
Mikäli pyydät tietojesi poistamista, jäsenyytesi päättyy tietojesi poistamisen yhteydessä.

Luo kotisivut ilmaiseksi!